thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – khái niệm

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếng anh là gì?

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếng anh có nghĩa là ministry of agriculture and rural development

Bạn đang xem: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là gì? – Từ điển số

Xem thêm: Cận thị nguyên nhân và cách điều trị – Bệnh Viện Mắt Sài Gòn

  • bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếng anh có nghĩa là ministry of agriculture and rural development
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực hành chính.

ministry of agriculture and rural development tiếng anh là gì?

ministry of agriculture and rural development tiếng anh có nghĩa là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếng anh.

Ý nghĩa – giải thích

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếng anh nghĩa là ministry of agriculture and rural development.

Đây là cách dùng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếng anh. Đây là một thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Xem thêm: 8 Xu Hướng Thời Trang Nem Thu Đông 2016, Thu Đông 2016

tổng kết

trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếng anh là gì? (hay giải thích ministry of agriculture and rural development nghĩa là gì?) . Định nghĩa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếng anh là gì? ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếng anh / ministry of agriculture and rural development. truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng anh, trung, nhật, hàn…liên tục được cập nhập. từ Điển số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.