Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Thêm… Ít hơn

Nếu hàm AVERAGE hoặc SUM tham chiếu đến các ô có chứa hàm #VALUE! thì công thức sẽ dẫn đến lỗi #VALUE! lỗi.

Bạn đang xem: Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm AVERAGE hoặc SUM

Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm AVERAGE hoặc SUM

Để bỏ qua các giá trị lỗi, chúng ta sẽ xây dựng một công thức bỏ qua các lỗi trong dải ô tham chiếu khi tính trung bình các giá trị “bình thường” còn lại.

Để tránh tình huống này, chúng ta sử dụng kết hợp hàm AVERAGE cùng với IF và ISERROR để xác định xem có lỗi trong dải ô đã xác định hay không. Kịch bản cụ thể này đòi hỏi công thức mảng:

=AVERAGE(IF(ISERROR(B2:D2);””;B2:D2))

Xem thêm: Sửa lỗi font chữ trong word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Đây là một công thức mảng. Vì vậy, bạn cần phải nhấn ENTER (chỉ khi bạn đang dùng Microsoft 365 ) hoặc CTRL+SHIFT+ENTER trong công thức.

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365, thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn ô đầu ra trước tiên, nhập công thức vào ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm AVERAGE hoặc SUM

Lưu ý: Hàm trên đây sẽ không chỉ có hiệu lực đối với #VALUE! mà còn với #N/A, #NULL, #DIV/0! và các hàm khác.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM theo cùng một kiểu:

=SUM(IF(ISERROR(B2:D2);””;B2:D2))

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Xem thêm:  Tự làm ngũ cốc lợi sữa chỉ với 5 bước thực hiện đơn giản

Hàm AVERAGE

Hàm SUM

Tổng quan về các công thức trong Excel

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả Excel hàm (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)