1. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2f\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-1-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-1-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/2f\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-1-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-1-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1Bạn cần chắc rằng Airpods đã được ghép nối (pair) với iPhone. Bật Bluetooth của iPhone lên bằng cách vuốt lên từ cuối màn hình và nhấn vào biểu tượng Bluetooth Tiêu đề ảnh Macbluetooth1.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/9\/9c\/Macbluetooth1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/9c\/Macbluetooth1.png\/15px-Macbluetooth1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:920,”bigWidth”:15,”bigHeight”:30,”licensing”:”

  <\/div>“}

  [1]

  • Đưa hộp sạc Airpods lại gần iPhone.
  • Mở hộp sạc ra.
  • Nhấn vào Connect (Kết nối) khi được hỏi.

  Bật Bluetooth của iPhone lên bằng cách vuốt lên từ cuối màn hình hiển thị và nhấn vào biểu tượngnếu hình tượng đang có màu trắng hoặc xám, sau đó, bạn :

 2. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7b\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-2-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-2-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7b\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-2-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-2-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2Thử kiểm tra pin Airpods bằng cách đưa hộp sạc lại gần iPhone. Nếu Airpods đã ghép nối với iPhone, bạn sẽ thấy trạng thái pin hiển thị dưới dạng phần trăm ở cuối màn hình iPhone.[2]

  • Quan trọng là bạn phải đặt hộp sạc Airpods ngay cạnh điện thoại.[3]
  • Sẽ mất vài giây sau khi mở hộp đựng thì trạng thái sạc của pin mới hiện ra trên iPhone.[4]
  • Nếu bạn không thấy trạng thái sạc của pin hiện ra trên iPhone, hãy thử đóng và mở lại hộp đựng Airpods.[5]
  • Bạn sẽ thấy trạng thái pin của cả tai nghe và hộp sạc Airpods.[6]

  Nếu Airpods đã ghép nối với iPhone, bạn sẽ thấy trạng thái pin hiển thị dưới dạng phần trăm ở cuối màn hình hiển thị iPhone .

 3. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/99\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-3-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-3-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/99\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-3-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-3-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3Mở trang Widget (một dạng chương trình tiện ích) của iPhone. Vuốt từ trái sang phải trên màn hình của iPhone cho đến khi bạn đến được trang ngoài cùng bên trái. Bạn có thể cài đặt widget Batteries.

  • Widget Batteries sẽ cho phép bạn xem lượng pin trên những thiết bị kết nối Bluetooth với điện thoại.

  Vuốt từ trái sang phải trên màn hình hiển thị của iPhone cho đến khi bạn đến được trang ngoài cùng bên trái. Bạn hoàn toàn có thể thiết lập widget Batteries .

 4. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/12\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-4-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-4-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/12\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-4-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-4-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4

  Cuộn xuống và nhấn vào

  Edit

  (Chỉnh sửa). Nút tròn này nằm cuối trang. Danh sách widget có sẵn sẽ mở ra.

 5. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/43\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-5-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-5-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/43\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-5-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-5-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5

  Tìm widget Batteries. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm được widget Batteries. Ứng dụng này thường nằm gần đầu phần “MORE WIDGETS”.

 6. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/28\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-6-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-6-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/28\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-6-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-6-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Nhấn vào dấu

  ở bên trái tùy chọn Batteries.

 7. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/79\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-7-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-7-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/79\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-7-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-7-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Đưa widget Batteries lên đầu. Nhấn giữ biểu tượng nằm bên phải Batteries, sau đó kéo tùy chọn lên đầu trang Widget.

 8. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/43\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-8-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-8-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/43\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-8-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-8-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8

  Nhấn vào

  Done

  ở góc trên bên phải màn hình. Thay đổi của bạn sẽ được lưu và widget Batteries sẽ hiển thị đầu trang Widgets.

 9. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/38\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-9-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-9-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/38\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-9-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-9-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9

  Cuộn lên phần “BATTERIES” ở đầu trang.

 10. Tiêu đề ảnh Check Your Airpod Battery Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/30\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-10-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-10-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/30\/Check-Your-Airpod-Battery-Step-10-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-Your-Airpod-Battery-Step-10-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10

  Xem lượng pin còn lại của Airpods. Miễn là Airpods được ghép nối với iPhone thì bạn sẽ thấy lượng pin tai nghe nằm phía dưới trạng thái pin của iPhone trong khung “BATTERIES”.

  Quảng cáo

Leave a Reply

Your email address will not be published